ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการของรัก ของหวง หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ึงลูกหลาน
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
งานจัดแสดงผลงาน “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้าค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” จะจัดขึ นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยง ...
SACICT เพลิน Craft
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
SACICT เพลิน Craft CRAFT THERAPY ผ่อนคลาย ด้วยสัมผัสจากงานคราฟต์ พักจากความรวดเร็วของชีวิตและเทคโนโลยี มาผ่อนคลายด้วย Craft Workshop ให้ทดลองทำด้วยตนเองได้ตลอดวัน เลือกชื้อสินค้างานคราฟต์หลากหลายสไตล์ภายใต้แนวคิด "Today Life's Crafts" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ Quartier Gallery ชั้น M ศูนย์การค้า The Emquartier
งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
รอพบกับ งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ - SACICT ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามโทร ๑๒๘๙ #SACICT #อัตลักษณ์แห่งสยาม๙ #ครูศิลป์ #ครูช่าง #ทายาทช่าง
SACICT เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ หรือ CRAFT Bangkok 2018
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
SACICT เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ หรือ CRAFT Bangkok 2018 ภายใต้แนวคิด Social Craft Network "หัตถศิลป์ไร้พรมแดน" ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 103-104 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด สายงานพัฒนาการตลาด Call center 1289 ต่อ 1384 (อัจนา) และ 1382 (นพพล) เชื่อมโยง ...
SACICT เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 Innovative Craft Award 2018
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
SACICT เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 Innovative Craft Award 2018 ภายใต้แนวคิด "Mass x Clusivity" ผลงานหัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและ ขบวนการระหว่างงานฝีมือและงานอุตสาหกรรม สนใจสมัคร โหลดเลย http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1744 #SACICT #ICA2018 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด