ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
ทอท.รับมอบโล่รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565
ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดใช้งานผิวทางวิ่ง 03L/21R ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำเดือน ก.พ.64
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สายการบินได้ทำการเพิ่มเที่ยวบินแล้วจ้า?? เนื่องจากเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว 14 วันแล้ว... เพียงแค่ลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจาก SMS แต่?ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ยังต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง และต้องกักตัว 14 วันจ้า ***สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง*** เชื่อมโยง ...
ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ด้วยความห่วงใยจาก AOT
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ด้วยความห่วงใยจาก AOT เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด