ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำเดือน ก.พ.64
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สายการบินได้ทำการเพิ่มเที่ยวบินแล้วจ้า?? เนื่องจากเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว 14 วันแล้ว... เพียงแค่ลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจาก SMS แต่?ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ยังต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง และต้องกักตัว 14 วันจ้า ***สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง*** เชื่อมโยง ...
ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ด้วยความห่วงใยจาก AOT
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ด้วยความห่วงใยจาก AOT เชื่อมโยง ...
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับเกียรติบัตรรับรอง “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น (โล่ทอง)
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรรับรองในโครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น (โล่ทอง) โดยมีนายยุทธภูมิ ต๊ะเขตต์ พยาบาลอาวุโส ฝ่ายแพทย์ เป็นผู้แทน ทชร.รับมอบเกียรติบัตรจากนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมคงการ์เด้น รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ การได้รับเกียรติบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทชร.ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของโครงการ และเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ให้ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยง ...
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2563 เชื่อมโยง ...
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด