ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และ Big Data เพื่อธุรกิจขององค์กร วันที่ 20 กันยายน 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับหนังสือชมเชยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการการสื่อสารแนวทาง และการถ่ายทอดนโยบาย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ให้กับบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มอบรางวัลการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดงานใหญ่ครบรอบปีที่ 57 "แม่มะลิ" เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมฉลองวันเกิดฮิปโปโปเตมัส ตำนานที่ยังมีชีวิต ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
... อ่านทั้งหมด