ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชักจูงการลงทุน Roundtable "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สระแก้ว"
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมชักจูงการลงทุน Roundtable "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สระแก้ว" นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.บพ. นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุน Roundtable "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สระแก้ว" ณ โรงแรม The Velo’s Hotel & BMX Pump Track อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการ จ. สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และในช่วงบ่าย รผก.บพ. นำคณะฯ สำรวจศักยภาพพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 29 พฤศจิกายน 2560 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด