ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. เข้าร่วมกับคณะของ รมว.อุตสาหกรรมเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ EEC จ. ระยอง
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. เข้าร่วมกับคณะของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมโรงงานและสายงานการผลิตเหล็กลวดของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด โดยมีพลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และมีนายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ โรงงานบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด จ.ระยอง จากนั้น ผวก. ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่อีอีซี จ.ระยอง โดยเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปศักยภาพพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคโครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมถนนสวนผลไม้สไตล์ตะพง เส้นทางท่องเที่ยวของตำบลตะพงที่สองข้างทางเต็มไปด้วยสวนไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ และเยี่ยมชมสวนผลไม้ลุงทองใบซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมออกผลผลิตในฤดูกาลต่อไป จุดที่สองออกเดินทางไปยังท่าเรือมาบตาพุดระยะ 3 เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะ 3 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการห้องเย็นสำหรับเก็บผลไม้และผลไม้แปรรูป ซึ่งได้มอบหมาย กนอ.ร่วมกับ ปตท.มาบตาพุด ทำการศึกษาร่วมกัน โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้าคณะ โดยได้รับรายงานว่าการศึกษาในการดำเนินการในเบื้องต้นใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการหารือในส่วนต่อไป และจุดที่สาม เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุป โครงการบ้านฉาง SMART CITY ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการจัดรูปที่ดินบริเวณบ้านฉางเมืองใหม่อัจฉริยะในพื้นที่ 1,850 ไร่ สำหรับเป็นเมืองที่อยู่อาศัยแบบ SMART CITY โดยมีแนวคิดจาก 3 ประเด็นหลัก คือ 1.เมืองใหม่ที่พัฒนาบนพื้นที่สีเขียวสามารถออกแบบระบบสาธารณูปโภคได้ใหม่ทั้งหมดตามมาตรฐานที่ต้องการ 2.เป็นเมืองที่เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นและความร่วมมือของประชาชน และ 3.เป็นเมืองที่สมบูรณ์มีประชากรทุกสาขาอาชีพ มีการพักอาศัยและประกอบธุรกิจ ซึ่งรมว.อุตสาหกรรม ได้ให้ข้อหารือโครงการนี้เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายทำร่วมกัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สามารถให้ทุกคนใช้พื้นที่ได้ตอบโจทย์กับทุกฝ่าย และได้มอบหมายให้อีอีซี ประสานงานความคืบหน้าต่อไป 17 ธันวาคม 2561
กนอ.เปิดขายซองTOR ท่าเรือฯมาบตาพุดระยะ 3 เริ่ม 9-21 พ.ย. นี้ เร่งพัฒนารับการลงทุนใน“อีอีซี”
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กนอ. จัดกิจกรรม Roadshow ในงาน Compamed 2018 ประเทศเยอรมนี
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) นำคณะ กนอ. ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน Compamed 2018 ณ D?sseldorf ประเทศเยอรมนี โดย กนอ. และ BOI ให้ข้อมูลการลงทุนด้านพื้นที่ และสิทธิประโยชน์ พร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจขอข้อมูลการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหลายราย และในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการฯ ยังได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ แฟรงค์เฟิร์ต เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในประเทศไทย ในการนี้ บริษัท Shandong Intco Medical Product Corporation Ltd. จากมณฑลซางตง ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางสังเคราะห์รายใหญ่ของจีน ให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา Rubber City จ.สงขลา ด้วย
สัมมนารับฟังผลสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังผลสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยมี นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และพัฒนา) กล่าวรายงาน ณ ห้องบอลล์รูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบาย แก่ คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ. ณ ห้องประชุม 205 กนอ. 26 ตุลาคม 2561 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด