ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- บทความเรื่อง สขร. ช่วยทีครับ - บทความเรื่อง เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย - บทความเรื่อง เผามาก ก็เดือดร้อนมาก - บทความเรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ บทความเรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม อ่านต่อ ...
รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการตอบแบบสอบถาม โครงการของ รฟม. ในการเปิดให้บริการจอดรถช่วงเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รฟม. ให้บริการจอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รฟม. ได้จัดให้บริการที่จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 01.00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะให้บริการที่จอดรถฟรีทุกอาคารและลานจอดรถของ รฟม. ดังนี้ - รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว อาคารจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ลานจอดแล้วจรสถานีรัชดาภิเษก ลานจอดแล้วจรสถานีห้วยขวาง ลานจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1) ลานจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษก ซอย 6) ลานจอดแล้วจรสถานีพระราม 9 ลานจอดแล้วจรสถานีเพชรบุรี ลานจอดแล้วจรสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลานจอดแล้วจรฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดแล้วจรสถานีสามย่าน - รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่ อาคารจอดแล้วจรสถานีสามแยกบางใหญ่ อาคารจอดแล้วจรสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และอาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1 - รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ลานจอดแล้วจรสถานีเคหะฯ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด