ข่าวประชาสัมพันธ์
รฟม. เปิดทดลองนั่ง MRT ฟรี!!! 5 สถานีส่วนต่อขยาย วัดมังกร - ท่าพระ
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค ฟรี!!! ทั้ง 5 สถานี สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอิสรภาพ และสถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. โดยจะให้บริการรถไฟฟ้าแบบวิ่งไป - กลับ จากสถานีหัวลำโพง ถึงสถานีท่าพระ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน - สถานีหัวลำโพง) จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร - สถานีท่าพระ) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- บทความเรื่อง ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง - บทความเรื่อง อยากรู้ผลงบการเงิน - บทความเรื่อง เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ - บทความเรื่อง เขาพูดว่าอย่างไร - บทความเรื่อง ขอหลักฐานการกาบัตร อ่านต่อ ...
ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ - บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ - บทความเรื่อง ไม่จ่ายเพราะไม่ชัดเจน - บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น - บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- บทความเรื่อง สขร. ช่วยทีครับ - บทความเรื่อง เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย - บทความเรื่อง เผามาก ก็เดือดร้อนมาก - บทความเรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ บทความเรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด