ข่าวประชาสัมพันธ์
สศอ. จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ”
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันนี้ (17 มี.ค. 66) นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” โดยมีนางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทสิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รับราชการอย่างไรให้ปลอดภัย...จนเกษียณ” ซึ่งมีบุคลากร สศอ. เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 601 สศอ. เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันนี้ (16 มี.ค. 66) นางนิอร สุขุม ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 307 เชื่อมโยง ...
กพบ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ต้นแบบการนำแนวคิด Circular Economy ไปใช้ในสถานประกอบการ”
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันนี้ (16 มี.ค.66) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ต้นแบบการนำแนวคิด Circular Economy ไปใช้ในสถานประกอบการ” โดยมีนายพิทักษ์ พาพานิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไอเอ็ม คอสแล็บ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีบุคลากรจากภายใน สศอ. และหน่วยงานในสังกัด อก. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 202 และผ่านระบบ Zoom Meeting เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันนี้ (16 มี.ค.66) นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวพธู ทองจุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สศอ. และเจ้าหน้าที่สถาบันเหล็กฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา รวมทั้งให้ข้อมูลกรณีการไม่ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 203 สศอ. เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักของไทย ภายใต้การประชุม HRDWG
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันนี้ (15 มี.ค. 66) นายชาลี ขันศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักของไทย ภายใต้การประชุม HRDWG เวลา 08.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 48 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด