ข่าวประชาสัมพันธ์
ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
โครงการ ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ประจำปี 2561 มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ 1.บริการโรงรมลำไยด้วยซับเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2561 2.ลดราคางานบริการภาคอุตสาหกรรม 20% ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2561 3.ตลาดนัดประชารัฐ เดือนละ 1 ครั้ง ณ วว.เทคโนธานี จ.ปทุมธานี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link เชื่อมโยง ...
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
พบกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีๆ ในวันเด็ก ปี 2561 จาก วว. ที่ทำเนียบรัฐบาล และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้ค่ะ เชื่อมโยง ...
Website วว.
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
TISTR Twitter
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
TISTR Facebook
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด