ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 |
มิสแกรนด์โคราช ไอเดียสุดปัง พลิกฟื้นชุดประจำจังหวัด "นกฟีนิกซ์แห่งอีสาน" นางสาวณัฐฐา ศิริชัยวงศ์กุล หรือพราว มิสแกรนด์นครราชสีมา 2022 เข้าพบนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อขอคำแนะนำในการทำชุดประจำจังหวัด (30/03/2565)
คณะทำงานข้อมูลข่าวสาร อสส. ได้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน (21/03/2565)
นางสาวธันย์ชนก อินถนอมกิจ เข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ (21/03/2565)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (04/03/2565)
การอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (03/03/2565)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และงานที่ต้องทำ” ณ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (21/02/2565)
ข่าวประกาศรับสมัครงาน (15/02/2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสวนสัตว์ (Facebook) (14/10/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสวนสัตว์ (Instragram) (14/10/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสวนสัตว์ (Youtube) (14/10/2564)