ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 |
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในระบรมราชูปปถัมภ์ ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท โทเทิ่ล บิซ คอนเนค จำกัด ดำเนินกิจกรรมการตลาดและจำหน่ายตั๋วเข้าชมสวนสัตว์แบบหมู่คณะ สำหรับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ (20/06/2565)
10 ข้อต้องรู้กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันที่ 1 มิ.ย.65 นี้ มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (31/05/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำมาตรการป้องกันและเผ้าระวัง "ฝีดาษลิง" โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เที่ยวชม และบุคลากรในสวนสัตว์ (31/05/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการผสมเทียมช้าง รีดน้ำเชื้อ "พลายคำน้อย" หวังเพิ่มประชากรช้างในประเทศไทย (25/05/2565)
ช่องทางการยื่นคำขอข้อมูลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (17/05/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application ZOOM Meeting (05/05/2565)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำหนังสือ 100 ปี สงครามโลก ครั้งที่ 1 พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มามอบให้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (29/04/2565)
การเลื่อกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00น. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 142 (29/04/2565)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายอรรถพร ศรีเหรัญ) เข้าเยื่ยมคารวะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (12/04/2565)
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (08/04/2565)