ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับนโยบาย ทส.ทำงานโปร่งใส เป็นธรรม เป็นหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29/12/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ส่งเสริมการเที่ยวชมสวนสัตว์ ต้อนรับปี 2566 มอบความสุขให้นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ "มา 4 จ่าย 3" (28/12/2565)
NO GIFT POLICY องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งดรับของขวัญในทุกเทศกาล (27/12/2565)
ทส. จัดเต็มของขวัญปีใหม่ สร้างสุขให้คนไทย รับปีกระต่าย (22/12/2565)
อสส. "ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้าานการทุจริตคอร์รัปชัน No GiftPolicy" (22/12/2565)
อสส. ร่วมกิจกรรม ทส. น้อมใจภักดิ์ ถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร (22/12/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (08/12/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสัตว์ทามันซาฟารี บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเชีย (24/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบในยุคดิจิตอล (การควบคุมเอกสาร ISO) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทยไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) (11/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดตัวลูกแรดขาว (White Rhinoceros) ตัวแรกขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (11/11/2565)