ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าอย่างโปร่งใส โครงการก่อสร้างสวนสัตว์ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) กับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 (01/02/2566)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับตรุษจีน ชวนเที่ยวสวนสัตว์ สร้างพลังชีวิต เสริมสิริมงคล (21/01/2566)
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันรับมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนางานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 (19/01/2566)
นโยบาย รมว.ทส. "โปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว" (19/01/2566)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการขับเคลื่อน การยกระดับคะแนน ITA ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (16/01/2566)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล (14/01/2566)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ ทั้ง 6 แห่ง ให้เด็กเข้าฟรีทั่วประเทศ เพื่อมอบความสุข สนุกสนาน พร้อมสาระความรู้ด้านสัตว์ป่าแก่เยาวชน ในวันที่ 14 มกราคม 2566 (13/01/2566)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (10/01/2566)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทส. เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2566 (04/01/2566)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "รวมพลัง ทำทันที ทำด้วยใจ"สวัสดีปีใหม่ 2566 (01/01/2566)