ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (02/10/2561)
ประกาศประกวดราคา (11/09/2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (10/02/2560)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (31/10/2559)
ประกาศการจัดหาพัสดุ (27/01/2559)