ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมรางระบายน้ำตัววี และท่อระบายน้ำ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลาย วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างผู้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผลิตสารคดี วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสวนสัตว์ กรุงเทพฯ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเครือข่าย วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด