ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 6 ฉบับ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด