ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ Open Data (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด