ประกาศ กนอ.ที่ 53/2562 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาความเป้นไปได้และความเหมาะสมการพัฒนาศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทุ่นลอยน้ำท่าเทียบเรือเล็ก(ทุ่นจิ๊กซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด