ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (COACH) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการตัดชุดเครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคารจอดรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องแบบปฏิบัติงาน รฟม. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารจอดแล้วจร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ และสำนักงาน รฟม. 2 ชั้น อาคารบริหารศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาฯ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อชุดโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 3-8 และห้องประชุมอาคาร 2 รฟม. พร้อมติดตั้ง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561งานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุของรฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อชุดโปรเจคเตอร์ห้องประชุม 3 - 8 และห้องประชุมอาคาร 2 รฟม. พร้อมติดตั้ง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างบริหารจัดการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อปืนสเปรย์พริกไท (พริกสกัด) จำนวน 11 กระบอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรบกวนและตัดคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ (Jammer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผนังห้อง DATA CENTER ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและบริการผู้บริหารระดับสูง บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อปืนสเปรย์พริกไท (พริกสกัด) จำนวน 11 กระบอก ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปราบจลาจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอริกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง รฟม. จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 (ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้องานจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้องานจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางขึ้น - ลง สถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและบริการผู้บริหารระดับสูง บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องแบบปฏิบัติงานพนักงาน รฟม. ประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับห้องอาหาร อาคาร 1 และอาคาร 2 รฟม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างเหมาบริการการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ปราบจลาจล วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจในการบริการรถไฟฟ้ามหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจัดซื้อเครื่องรบกวนและตัดคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ (Jammer) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อประสิทธิภาพของ รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการศูนย์ของข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกู้ภัย - เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 การจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (รวมอะไหล่สิ้นเปลือง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง รฟม. จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 (ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2566) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะตรวจการณ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา งานซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆและ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลของ รฟม. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องอาหาร อาคาร 1 และอาคาร 2 รฟม. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจในการบริการรถไฟฟ้ามหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางขึ้น - ลง สถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม รวมถึงพื้นที่อาคารสำนักงาน รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้องานจัดหาแผงกั้นจราจร (ชนิดยืด - หด) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อรถกู้ภัย - เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อประสิทธิภาพของ รฟม. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตและทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้องานจัดซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงของ รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อและปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการศูนย์ของข้อมูล (Data Center) ให้มั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม รวมถึงพื้นที่อาคารสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อรถยนต์กระบะตรวจการณ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางขึ้น - ลง สถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อและปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาแผงกั้นจราจร (ชนิดยืด - หด) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อรถดับเพลิง 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและไมโครฟิล์มของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดเก็บเอกสารและไมโครฟิล์ม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของ รฟม. ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบควบคุมรถยนต์เข้า-ออก อาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2561 - 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและไมโครฟิล์ม ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่พัฒนาในปีงบประมาณ 2546 และ 2547 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนจ้างบริการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของข่าวตัดออนไลน์ (News Clipping) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดเก็บเอกสารและไมโครฟิล์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกปีใหม่ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2563 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบ 4 ประตู วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ สปอตโฆษณา และ/หรือ สารคดีสั้นทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-เตาปูน (เชื่อมต่อ 1 สถานี) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบายน้ำ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ รฟม. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อไม้กั้นจราจร แบบควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง และเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1, 2 และ 3 ของ รฟม. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งตู้แผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ และตู้แผงควบคุมมอเตอร์ระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับพนักงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุไม้กั้นเลนตีรถ ณ บริเวณตู้จ่ายบัตรและเก็บเงินของ รฟม. บริเวณอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานครฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งป้อม รปภ. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ กพท.จพ. 18/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัย บริเวณชั้น 2 อาคารจอดรถ (Park & Ride) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ รฟม. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคางานซื้อชุดอุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมเชือก ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างบริการตัดชุดเครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงาน ฝรภ. ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และตู้เอกสาร พร้อมติดตั้ง ภายในพื้นที่ชั้น 2 อาคาร 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง แอล.อี.ดี. (LED) T8 และ DOWNLIGHT พร้อมติดตั้ง บริเวณพื้นที่อาคาร 1 และอาคาร 2 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด