ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (COACH) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด