ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาด วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานแฟลต 100, 120 และ 124 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ถนนสาย 1 แผนกโรงพักสินค้า 6 และ แผนกโรงพักสินค้า 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Poewer Supply) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินซ้าย ตราอักษร ALCONZA และเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินซ้าย ตราอักษร YANMAR จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคสล. บริเวณพื้นที่จอดซ่อมรถแผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) จำนวน 1,807 รีม วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมทำมอเตอร์ Bow Thruster ของเรือสันดอน 8 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 1,385 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1,385 เครื่อง สถานที่อาคารที่ทำการหน่วยงานต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ยกเว้นอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A,B,C และ PODIUM) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลมสตาร์ท ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถทำกำลังดั วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 5,000 ถุง และยางมะตอยน้ำ CMS-2 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจัดพิมพ์วารสาร New Wave ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง ที่ชำรุด วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมแผนกควบคุมตู้เปล่า วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงตู้ MDB สถานีหม้อแปลงไฟฟ้า รส. 13 - 14 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างทำรางระบายน้ำ คสล. แบบรางวี ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมทำระบบควบคุมลมของคลัทช์เครื่องขุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด ของเรือสันดอน ๙ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเสาเหล็กพร้อมปัก ขนาด ? ๑๔ นิ้ว x ๙ มม. x ๑๘ ม. จำนวน ๖ ต้น สำหรับผูกเรือบริเวณท่าเรือกรุงเทพ หน้าเขื่อนปากคลองพระโขนง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องพักพนักงาน โรงพักสินค้า ๕ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย สำหรับห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ห้อง (๕๐๔) อาคารโพเดียม และในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักอาคาร ฝทส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์สีฟ้าน้ำเงิน สำหรับบรรจุของที่ระลึก กทท. จำนวน ๒ รายการ รวม ๓๐,๐๐๐ ใ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขยะจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ไปยังจุดทิ้งขยะที่กำหนด ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างทำของที่ระลึกของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบวัดและแสดงผลปริมาณของเหลวในถัง ของเรือสันดอน 8 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (ศสฉ.) จำนวน 355 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการ หมวดบริการหน้าท่า วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาจัดแจกันดอกไม้สดชั้น ๑๗, ๑๘ อาคาร A วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงคลังพัสดุ ฝ่ายการร่องน้ำ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อกระเป๋าเป้สะพายหลัง จำนวน 100 ใบ กระบอกน้ำสแตนเลส จำนวน 200 ใบ หมวกแก๊ป จำนวน 600 ใบ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและจดมิเตอร์ไฟฟ้า ของท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 8 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการ ทลฉ. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียง ของ ทลฉ. วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษาอังกฤษราย ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔๔ และ ๔๕ (ฉบับละ ๓,๐๐๐ เล่ม รวมจำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและจดมิเตอร์ไฟฟ้า ของท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 8 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการ ทลฉ. วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อกล่องควบคุม Start/Stop และ Pressure Transmitter ของเครื่องยนต์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณลานบรรจุ และแผนกสินค้าเพื่อการส่งออก วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง Ring Main Unit (RMU) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อกรอง จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานรถยกตู้สินค้าเปล่า วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกให้บริการทางการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 1 คน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 168 ชิ้น,แว่นตานิรภัย จำนวน 168 ชิ้น วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV จำนวน 98 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนชุดโคมไฟถนน LED หน้าฝ่ายการช่าง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 168 ชิ้น,แว่นตานิรภัย จำนวน 168 ชิ้น วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV จำนวน 98 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนชุดโคมไฟถนน LED หน้าฝ่ายการช่าง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างรื้อถอดถอน-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคาร กบ. ย้ายไปอาคารแผนกโรงงานซ่อม จำนวน ๑๙ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารกองกฎหมายเดิม วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 15 ชุด กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 3 ชุด และเปลสนาม จำนวน 3 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ จำนวน 3 จุด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้ารถยนต์ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 อัตรา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องพูดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ และตู้พักสาย อาคารที่ทำการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในการท่าเรือแห่งประเทศไท วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
การสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู/ชม. พร้อมพัดลมระบายอากาศ ชนิดติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อโดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อโดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PABX ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน   ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร   ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานขอบคุณผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด