ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่พักอาศัยในอาคารแฟลต 26-29 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงาน กทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว ประเภทแบตเตอรี่เก่า ขนาด 12 VDC วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด