ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด