ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการช่างฝีมือเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และโรงพักสินค้าต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. รางเครนภายในเขตท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด