ประกาศประกวดราคา สอบราคา
จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนและลานจอดรถตามสถานี วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกทางหนีไฟ และฟิล์มสติกเกอร์ ระวังช่องว่าง และอย่ายืนพิงประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รวมตู้เก็บแบบตั้งพื้น จำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในงานบริการ หลักสูตร Effective English for professional Service StaffEES1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องปฐมพยาบาล จำนวน ๖ เครื่อง และระบบระบายอากาศในห้องควบคุม จำนวน ๗ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จัดหาและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือทดสอบแรงบิดของประแจ (Torque Meter) พร้อมอุปกรณ์เสริม ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ สถานนีรถไฟฟ้าพญาไท และสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ สถานนีรถไฟฟ้าพญาไท และสถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อเครื่องมือทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารหลักสูตร Young Executive for Electrified Train ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างปรับปรุงราวกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีหัวหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาศึกษาทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อพนักงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างจัดหาระบบน้ำดับเพลิงสถานีพญาไท ราชปรารภ รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อกล้องวัดระดับ 1 ชุด และกล้องวัดมุมและระยะทาง พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อน จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 9 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาศึกษาทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกการฝึกอบรม และการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ขอบเขตงานการเดินรถไฟฟ้า และการให้บริการของบริษัท โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานีรถไฟฟ้า 8 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบประตู Swing Gate เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิมในสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกการฝึกอบรม และการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อตู้เครื่องมือปฏิบัติงานครบเซ็ต จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงห้องประชุมและอุปกรณ์ที่ห้องประชุมชั้น3ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างพร้อมติดตั้งป้ายและปรับปรุงแก้ไขข้อความในป้ายเดิม จำนวน ๑๙๕ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสามมัคคีในองค์กร (Team Building) หลักสูตร ARL The Survival Team ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างปรับตั้งระดับและแนวรางพร้อมหินโรยทางสำหรับงาน Ballast Track ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน และพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ ตำแหน่ง เป็นระยะเวลา ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อจอแสดงผลระบบ PIDS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา พร้อมติดตั้งใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน แผนกปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และอาคาร Infrastructure ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างจ้างตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณน้ำฝนตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จำนวน ๒๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อ Dust collector system พร้อมระบบติดตั้ง Control system ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมรางน้ำรั่วหลังคาสถานีรถไฟมักกะสัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบประตู Swing Gate เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นชั้นหลังคาสถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดไมโครโฟนและลำโพงสำหรับห้องจำหน่ายตั๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 2234 รีม ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อวิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีและเก็บของเสีย ที่ศูนย์ซ่อมคลองตัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะเพื่อการบริหารจัดการสำหรับองค์กร(Core And Managerial Competency : CC / MC) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานีรถไฟฟ้า และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังและจัดการควบคุมโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสำหรับแผนกระบบโทรคมนาคม (Network Monitoring & Management Software System) จำนวน ๑ ระบบที่ห้อง CER อาคาร Mainwork Shop ในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนวิสาหกิจ ๕ ปี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินค่างานและทำโครงสร้างค่าตอบแทน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้ออะไหล่ระบบ PIDS จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิม ในสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 2234 รีม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ประกาศเสียงเพิ่มเติม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อวิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งานจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร บริเวณ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างป้ายบริษัทฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำป้ายสัญลักษณ์โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างจัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Business Process Management and Workflow) ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน และพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 3 ตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายตั๋ว จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อกล้องวัดระดับ 1 ชุดและกล้องวัดมุมและระยะทาง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซม Concrete Block และจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางบนเส้นทางหลัก(Main Line) และภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (Depot) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตวิทยุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด