ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศการจัดหาพัสดุ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด