อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด