อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด