ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเเละกิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เชื่อมโยง ...
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวสาร/ผลการดำเนินงาน/การจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เชื่อมโยง ...
ทต.เหมืองจี้ลงพื้นที่มอบกะหล่ำปลีเเละวัสดุอุปกรณ์(Care Set)สำหรับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ทต.เหมืองจี้ร่วมประชุมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Video Conference Zoom
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด