ข่าวประชาสัมพันธ์
สินค้าตำบลจุน ข้าวหอมนกยูง
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข้าวหอมนกยูง ORGANIC RICE ตราข้าวหอมนกยูง ผลิตโดย "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ แม่จุน" ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลจุน โทร. 054 421412
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน 106/1 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา 56150 โทร 09-3268-2609 โทร 08-1777-6039 email : piathip103@gmial.com เว็บไซต์ : riceberry.thailandmall.net LINE : @thailandmall.net เชื่อมโยง ...
Otop บ้านเซี๊ยะ
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Otop บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตําบล จุน อำเภอ จุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150 ติดต่อผู้ประสานงานชุมชน (พ่อหลวง หมวก สะสาง 061 2681 773) เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลจุน การประกาศใช้พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมืองจุนเมืองนกยูง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชิญเที่ยวชมข่วงนกยูงไทย ติดต่อข้อมูลเบื้องต้นที่ 054421412 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด