ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ !! เสถียรภาพ อปท.หลังครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด 19
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านเสริมสวย-แต่งผม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมให้คำแนะนำในการนำแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มาใช้ในสถานประกอบการ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5 “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เปิดการแข่งขันกีฬาสากล ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด