ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมโครงหลังคา ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูตรไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะหินหลวง ม.19 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด