ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานพิเศษ !! เสถียรภาพ อปท.หลังครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด 19 (15/07/2563)
ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านเสริมสวย-แต่งผม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมให้คำแนะนำในการนำแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มาใช้ในสถานประกอบการ (25/05/2563)
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (19/02/2563)
เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5 “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” (19/02/2563)
เปิดการแข่งขันกีฬาสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 (18/02/2563)