ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลาน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด