ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันปลูกต้นประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
โครงการพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
โครงการพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด