ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งกายตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดการแต่งกายตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ 1. วันจันทร์ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 2. วันอังคาร ชุดผ้าไทยสีชมพู 3. วันพุธ ชุดสุภาพ หรือชุดทูบีนัมเบอร์วัน 4. วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ หรือเครื่องแบบหน่วยงานหรือชุดทีมของหน่วยงาน 5. วันศุกร์ ชุดผ้าไทย ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด แต่งกายตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดหนองบัวลำภู จึงเรียนมาเพื่อทราบ
... อ่านทั้งหมด