ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต คลองชลประทาน LMC - โรงฆ่าสัตว์ หมู่9 18 กันยายน 2562 (17/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 (17/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ 2 สิงหาคม 2562 (17/03/2563)