ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานแอโรบิค ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 40 เมตร เทศบาลตำบลเอราวัณ หมู่ที่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวฝาย-ขัวไม้แดง หมู่ที่ 16 บ้านหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,075 ตารางเมตร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกสูง - ดงชมพู หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,856 เมตร หนา 0.05 เมตร (โดยวิธีปูด้วย Asphaltic Concrete) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัง ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด