ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานแอโรบิค ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 40 เมตร เทศบาลตำบลเอราวัณ หมู่ที่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวฝาย-ขัวไม้แดง หมู่ที่ 16 บ้านหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,075 ตารางเมตร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด