ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ 2 สิงหาคม 2562 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด