ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม. (ถังสแตนเลส ขนาด 2 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด