ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมุ่ที่ 2 , 3 , 5 , 7 และ 11 ต.เนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาต่ออายุใบอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว "แปลงทุ่งดงจังหัน" หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด