ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาก ม.6 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร CAPE SEAL บ้านแม่แพง ม.4 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก ม.7 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร CAPE SEAL บ้านท่าข้าวเปลือก ม.2 เชื่อมบ้านผ่านศึก ม.10 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองผักขาว บ้านแม่หะ ม.3 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าวเปลือก ม.7 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าข้าวเปลือก ม.7 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านแม่ลัว ม.1 จำนวน 3 บ่อ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ พร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 จุด บ้านแม่ลัว ม.1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด