มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด