นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติการ  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด