ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
สรุปผลการพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำเดือน พ.ค 64 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำเดือน เม.ย 64 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำเดือน มี.ค 64 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำเดือน ก.พ 64 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำเดือน ม.ค 64 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด