ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ผลการพิจารณาญัติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาญัติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 4  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาญัติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาญัติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาญัติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด