ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปรง (02/05/2564)
ประกาศราคากลาง อบต.คลองเปรง (02/05/2564)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ (02/05/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนนลาดยางเดิม ถนนสายเรียบคลองเปรงสมอเซ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (31/03/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) (02/11/2563)