ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (02/05/2564)