ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคากลาง อบต.คลองเปรง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปรง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนนลาดยางเดิม ถนนสายเรียบคลองเปรงสมอเซ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด