นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด