ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ป้องกันมิให้เกิดการใช้เวลาว่างในทางที่ผิดและได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (ขับรถบรรทุกน้ำ) สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด