ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียนแล้ว
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 คนละ 2,000 บาท
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 คนละ 2,000 บาท เชื่อมโยง ...
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด