ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด