สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนวัดบ้านหมี่จากริมถนน 3351 ตรงข้ามซอย 19 ถึงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนวัดบ้านหมี่จากริมถนน 3351 ตรงข้ามซอย 19 ถึงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอย 17 บริเวณปากซอยถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลาม้า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอย 17 บริเวณปากซอยถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลาม้า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนา นายพิณ ต่อจากของเดิมถึงถนนท้ายซอย ๑๘ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๓.๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบแบปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนลาดยาง ซอย 16 ถึงสวนเสือบ้านทุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด